Leven met God en een eetstoornis
In oktober 2007 is mijn boek 'Leven met God en een eetstoornis' verschenen. Om je een beeld te geven van de inhoud van dit boek, vind je hier de tekst die op de achterzijde van de cover staat.
 
 
 
Alleen al het feit dat jij vandaag dit boek in
handen hebt, maakt het de moeite waard!
Het betekent dat jij God de kans wil geven in
jouw leven aan het werk te gaan, en dat is de
complete vervulling van mijn doel.
 
Wat moet je doen als je merkt dat je eetprobleem je boven het
hoofd is gegroeid? Dat het steeds moeilijker wordt te blijven
geloven dat God van je houdt en een plan met je heeft? Als je
een eetstoornis hebt, kan dit je functioneren ernstig
belemmeren, en je geloof danig verzwakken. Je kunt je zo op je
stoornis richten dat je vergeet dat er meer is; dat er manieren
zijn om je problemen te verzachten en te verlichten; dat je niet
alleen bent en dat God heus wel in jouw problemen voorziet.
Dit 100-dagenboek helpt je om je blikrichting te veranderen; de
eerste stap naar genezing. Het richt je aandacht op je
mogelijkheden in plaats van je onmogelijkheden; het helpt je
persoonlijk te groeien door je sterke en zwakke kanten te
accepteren. Het wijst je de weg naar God, die jou gemaakt
heeft, en die wacht tot je bij Hem komt schuilen, gewoon zoals
je bent.
 
Angélique Bols (1981) is klinisch psycholoog en worstelt al vanaf
jonge leeftijd met een eetstoornis. Leven met God en een
eetstoornis schreef ze voor iedere christen die hier ook mee te
maken heeft. Het is haar ervaring dat christenen met een
eetstoornis een sterk gevoel van tekortschieten hebben, van falen
naar God toe. Ze willen voor Hem het liefst dat schaamtevolle
onderdeel van hun leven afschermen. In dit 100-dagenboek spreekt
ze deze en andere gevoelens uit – en laat ze liefdevol weersproken
worden door Gods woord.
 
 
 
Angélique Bols • Leven met God en een eetstoornis
 
 
 

Feitelijke gegevens:


Titel:                                 Leven met God en een eetstoornis

Uitgeverij:                       Motief (onderdeel van Buijten&Schipperheijn)

Verschijningsdatum:    Oktober 2007

Editie:                               Paperback

Aantal pagina's:            128

Prijs:                                 € 12,50

ISBN:                                 978-90-5881-349-7