Favoriete links


Links in Nederland


www.sabn.nl : Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Informatie en zelfhulpgroepen.

 

www.ziezozelfhulp.nl : Stichting ZieZo is een zelfhulporganisatie die werkt vanuit haar ervaringsdeskundigheid voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

 

www.hezelfhulp.nl : HÉ is een zelfhulporganisatie in de regio Utrecht, die vanuit ervaringsdeskundigheid informatie, voorlichting en hulp biedt aan mensen met een eetstoornis en hun omgeving.

 

www.stichting-eetproblemen-regio-noord.nl : De Stichting Eetproblemen Regio Noord werkt samen de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa in de regio Groningen/Friesland. Op de site staat veel theoretische informatie over eetstoornissen.

 

www.sve-drenthe.nl : Stichting voor Eetproblematiek, provincie Drenthe. Informatie en zelfhulpgroepen.

 

www.vme-eindhoven.nl : Stichting Vrouwen met Eetstoornissen regio Noord- Brabant. Informatie en bijeenkomsten.

 

www.eetstoornis.net : Website waarbij je online in contact kunt komen met andere mensen met een eetstoornis.

 

www.eetstoornissen.pagina.nl : overzich van sites over eetstoornissen.

 

www.ggz.startpagina.nl : overzicht van sites over geestelijke gezondheidszorg


Links in België

 

www.anbn.be : Vereniging Anorexia Nervosa-Boulimia Nervosa België. Geeft hulp en informatie aan patiënten én hun omgeving.

 

www.eetexpert.be : Kenniscentrum voor professionals en betrokkenen die te maken hebben met gewichtsproblemen of eetproblemen.

 

www.eetstoornis.be : Site over eetstoornissen als anorexia, boulimia, binge eating en orthorexia.

EetstoornisBW3.indd

www.alexianentienen.be/terberken : De Broeders Alexianen in Tienen is een psychiatrische kliniek met een therapieafdeling voor adolescenten en jongvolwassenen: Ter Berken. Op de site info over de afdeling, de problematiek, ervaringsverhalen en links.

 

www.uc-kortenberg.be : Psychiatrisch Universitair Centrum St.-Jozef te Kortenberg

 

www.users.skynet.be/oase/allecgg.html : lijst met alle Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in België.

 

Engelstalige links

 

www.b-eat.co.uk : Site van Home Eating Disorders Association (EDA), Britse organisatie voor eetstoornissen.

 

www.caringonline.com : Amerikaanse site over eetstoornissen met heel veel aandacht voor onderzoek, en de mogelijke lichamelijke/erfelijke oorzaken van eetstoornissen.

 

www.nedic.ca : Site van The National Eating Disorder Information Centre (NEDIC), Canade. Goede selectie van informatie, en een webwinkeltje met Tshirts and posters (prijzen in Canadian dollars).

 

www.mentalhelp.net/poc/center_index.php?id=46 : Site van Mental Help USA, pagina over Eating disorders. Goed uitgangspunt voor het zoeken van informatie.

 

www.anred.com : Site over ‘Anorexia Nervosa and Related Disorders (ANRED)’,USA.

Deze non-profi torganisatie heeft duidelijke, compacte en actuele informatie. Opgezet door vrijwilligers die zich professioneel al lang met eetstoornissen bezighouden.

 

www.aedweb.org : Academy for Eating Disorders; toonaangevende Amerikaanse organisatie voor de professionele hulpverlening. Publiceert de International Journal of Eating Disorders.

 

www.aabainc.org : Amerikaanse site met uitgebreide informatie over allerlei ziekten waaronder eetstoornissen, en een database met informatie over medicatie.

EetstoornisBW3.indd