Stichting FAITH

Ik ben dankbaar en trots jullie te mogen meedelen dat Stichting FAITH sinds 27 november 2007 een feit is!

Iedere cent winst die wordt verkregen door de verkoop van mijn boek, zal worden gebruikt ten behoeve van deze stichting. Doel van deze stichting is ondermeer het steunen en subsidieren van voorlichting, preventie, wetenschappelijk onderzoek en praktische hulp met betrekking tot eetstoornissen en/of geloof.

Inmiddels is er ook een rekening op naam van Stichting FAITH geopend.  De Stichting wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling), wat mede inhoudt dat giften van de belasting kunnen worden afgetrokken!

Praktische gegevens:

Girorekeningnummer 5682536
t.n.v. Stichting FAITH te Veenendaal

Jaarverslag 2013:
  Jaarverslag downloaden

Statuten Stichting Faith :  Statuten downloaden